Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladě s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”), jako i v souladu se zákonem č. 18/2018 S.z.     o ochraně osobních údajů byla osoba seznámena s následujícími informacemi, kterých správnost a aktuálnost svým souhlasem potvrzuje.

Provozovatel: SUVEREN Group s.r.o., Žižkovská 1390, 69102 Velké Bílovice

Účel zpracování osobních údajů:  Evidence potenciálních zákazníků se zájmem o produkty od firmy SUVEREN Group s.r.o., evidence zákazníků za účelem záručního a pozáručního servisu, evidence zákazníků za účelem marketingové komunikace. 

Seznam osobních údajů: Jméno, Příjmení, Ulice a číslo domu, Město PSČ, E-mail, Telefonní číslo
 
Doba udělení souhlasu: 5 let
 
 
Dotyčná osoba tímto čestně prohlašuje, že dává provozovateli svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby zpracoval její osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, za uvedeným účelem a po uvedenou dobu.
 
Dotyčná osoba má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

###message